:: Интерсолар Варна АД ::  
  ЗА ДРУЖЕСТВОТО ИНТЕРСОЛАР ВАРНА
 
 
Интерсолар Варна АД е първото дружество с предмет на дейност соларен парк с фотоволтаични панели и централа.

„Интерсолар Варна” АД е първото дружество с предмет на дейност соларен парк което е листвано на БФБ – София. Фотоволтаичната централа, която дружеството притежава като основен актив и чрез нея реализира дейността си е изградена и пусната в експлоатация от мажоритарния собственик  „Интерсервиз Узунови” АД.

Основен акционер в Интерсолар Варна АД е Интерсервиз Узунови АД с дял от 99,77%. Интерсолар Варна АД има за предмет на дейност оперирането на фотоволтаична електроцентрала с мощност 4 990 kWp, изградена върху площ от 133 278 кв. м. Тя се намира в землището на село Равна гора, община Аврен, обл.Варна.


Целият терен, който е собственост на дружеството, възлиза на 262 719 кв. м, като свободната площ позволява да се инсталират допълнително панели, с което да се увеличи производството с около 20%. Соларния отдел на „Интерсервиз Узунови” АД е създаден в началото на 2009 година от опитния предприемач Красимир Узунов, във връзка с ангажимента на България по изпълнението на Директива 2001/77/EC за насърчаване производството на електрическа енергия от ВЕИ на вътрешния пазар за електричество.


Ключовите предимства на компанията са:
• Дългогодишно сътрудничество със SHARP (водещи производители на соларни панели)
• Партньорство с SMA (производител на инвертори)
• Добри отношения с държавни и административни органи
• Партньорство с добре познати европейски консултанти и специалисти в сферата на възобновяемата енергия
• Придобиването на земи на конкурентни цени

 

При изграждането на соларния парк Равна гора са използвани най-добрите доставчици на компоненти и най-модерната технология на пазара – Фотоволтаични панели SHARP NA12GJ, последна разработка на световноизвестната японска марка, които имат възможност да улавят слънчевите лъчи и при лоши метеорологични условия, Инвертори SMA с висок коефициент на полезно действие на системата, които са сред първите, покриващи изискванията на Европейската Директива за съоръжения средно напрежение, Конструкция ТАТА Steel за стабилно закрепване по цялата дължина на модулите и с 25-годишна гаранция от британския производител, както и соларни кабели HIS Solar на един от лидерите в бранша.

 

Соларният парк е изграден съгласно Българското законодателство и разполага с всички необходими нормативни документи.

 

Интерсолар Варна АД има издадени 26 073 000 акции, като акционерите планират да предложат 75% от тях при цена от 1,5 лв./акция. При тази цена Интерсолар ще бъде с пазарна капитализация от 39,11 млн. лв.

Компанията ще бъде дивидентно ориентирана. Предвижда се средният размер на дивидента да бъде 7,55% годишно. Общо платеният дивидент се предвижда да възлезе на 73,9 млн. лв. до 2036 г., при планирана печалба за периода от 76,6 млн. лв.

Прогнозите се базират на фиксираната в подписания договор цена от 0,69911 лв. на kW/h на изкупуваната електроенергията за гарантиран период от 25 години, които текат от 23 март 2011 г.

 
Интерсолар Варна АД е първото дружество с предмет на дейност соларен парк с фотоволтаични панели и централа.Интерсолар Варна АД е първото дружество с предмет на дейност соларен парк с фотоволтаични панели и централа.
 
Интерсолар Варна АД е първото дружество с предмет на дейност соларен парк с фотоволтаични панели и централа.