:: Интерсолар Варна АД ::  
  АКТУАЛЕН УСТАВ
 
 
Уставът на “Интерсолар Варна” АД е основният устройствен акт на дружеството. Той регламентира основните правно-организационни и корпоративни аспекти от дейността му, процедурата за свикване и провеждане, както и компетентността на Общото събрание на акционерите, функциите, задълженията и отговорността на корпоративните ръководства, както и други важни условия, свързани с дейността на дружеството.

 

Устав на "Интерсолар Варна" АД (pdf)

Устав на "Интерсолар Варна" АД (pdf)

 

Additional information