:: Интерсолар Варна АД ::  
  ПАРТНЬОРИ СОЛАРЕН ПАРК

 

При изграждането на проектитe и реализацията на соларния парк с фотоволтаични панели и централа в с. Равна гора, „ИнтерСолар Варна” АД използва най-добрите доставчици на компоненти и най-модерната технология на пазара, а именно:

 

Партньори Интерсолар Варна АД - соларен парк с фотоволтаични панели и централа.

 

Фотоволтаични панели SHARP NA121GJ – тънкослойните панели са последната разработка на най-големите производители, тъй като имат възможността да улавят слънчевите лъчи и при лоши метеорологични условия. Това позволява по-голяма продължителност на производството през светлата част на деня на фотоволтаичнте панели.


 

Партньори Интерсолар Варна АД - соларен парк с фотоволтаични панели и централа.

 

"Компания за Mениджърски Проекти" ООД проектира соларният парк с фотоволтаични панели и централа в с. Равна гора за „Интерсервиз Узунови” АД през 2011 г. Първата е създадена за опериране на външни и вътрешни пазари и управление на строително - инвестиционни проекти, преминавайки през всички етапи - от създаването на идейния проект до предаването на обекта в напълно завършен вид и готов за експлоатация.

“Компания за мениджърски проекти” ООД гарантира на своите партньори:

• ефективно управление на инвестиционния процес;
• планиране и контрол на финансовите средства;
• гарантирано качество на строително – монтажните работи;
• реализация на инвестиционния проект, в срокове определени между страните.

  

Партньори Интерсолар Варна АД - соларен парк с фотоволтаични панели и централа.

 

Инвертори SMA – безтрансформаторните инвертори на SMA позволяват по-висок коефициент на полезно действие на системата, благодарение на непосредствената им пряка връзка към мрежата средно напрежение. Това са първите централни инвертори, които удовлетворяват изискванията на Европейската директива за съоръжения средно напрежение, помагайки да се изгради соларния парк с фотоволтаични панели и централа в с. Равна гора.

  

Партньори Интерсолар Варна АД - соларен парк с фотоволтаични панели и централа.

 

Конструкция ТАТА Steel – избраната конструкция е произведена от ТАТА Steel Англия, един от най-големите производители в света и има 25 години гараниция. Начинът на захващане на модулите е чрез приплъзване, което позволява стабилно закрепяне по цялата дължина на модулите, помагайки да се изгради соларния парк с фотоволтаични панели и централа в с. Равна гора.


 

Партньори Интерсолар Варна АД - соларен парк с фотоволтаични панели и централа.

 

Соларни кабели HIS Solar – компанията е добре позната в сектора и е един от лидерите при производство на соларни кабели и компоненти, помагайки да се изгради соларния парк с фотоволтаични панели и централа в с. Равна гора.


 

Партньори Интерсолар Варна АД - соларен парк с фотоволтаични панели и централа.

 

TUV Rhainland – световно призната организация, която следи за качеството на продукти и услуги в сектора на възобновяемата енергия, която участва  като контрол по качеството във всички етапи на изграждане на соларния парк, помагайки да се изгради соларния парк с фотоволтаични панели и централа в с. Равна гора.


 

Партньори Интерсолар Варна АД - соларен парк с фотоволтаични панели и централа.

 

SGS  България – международно призната компания, която чрез лицензирания си офис в България и уменията си в сферата на възобновяемите енергийни източници, е отговорна за строителния надзор на обекта, помагайки да се изгради соларния парк с фотоволтаични панели и централа в с. Равна гора.


 

Партньори Интерсолар Варна АД - соларен парк с фотоволтаични панели и централа.

 

Централна Лаборатория по Слънчева Енергия и Нови Енергийни Източници (ЦЛСЕНЕИ)БАН – във връзка с необходимостта от взаимодействие на бизнеса с науката, „Интерсервиз Узунови” АД работи взаимно с представителите на БАН, провеждащи научни опити и експерименти в сферата на енергийните източници, помагайки да се изгради соларния парк с фотоволтаични панели и централа в с. Равна гора.