:: Интерсолар Варна АД ::  
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 2016г.
 
 

Общо събрание за приемане на отчет 2012 Интерсолар Варна Управителният съвет на "Интерсолар Варна" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно Общото събрание на акционерите на дружеството на 31.05.2016 г. от 14:00 часа в гр. София ул. "20-ти април" 6 ап.1, за обсъждане и приемане на отчет 2015.


Вижте протокола за проведеното общо събрание (pdf)

 

  Дата на публикацията: 01.06.2016г.

 
:: Интерсолар Варна АД ::  
ОБЩО СЪБРАНИЕ 2016г.
 
 
Общо събрание за приемане на отчет 2012 Интерсолар Варна Управителният съвет на "Интерсолар Варна" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно Общото събрание на акционерите на дружеството на 31.05.2016 г. от 14:00 часа в гр. София ул. "20-ти април" 6 ап.1, за обсъждане и приемане на отчет 2015.

Поканата за Общото събрание на "Интерсолар Варна" АД за 31.05.2016 г. е обявена в Търговския регистър. Всички необходими материали във връзка с Общото събрание на "Интерсолар Варна" АД са публикувани в Комисията по финансов надзор (e-register), Българска Фондова Борса (X3news) и на официалния ни сайт (www.intersolar.isu.bg).

 

  Дата на публикацията: 28.04.2016г.

 
:: Интерсолар Варна АД ::  
ОБЩО СЪБРАНИЕ 2015г.
 
 
Общо събрание за приемане на отчет 2012 Интерсолар Варна Управителният съвет на "Интерсолар Варна" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно Общото събрание на акционерите на дружеството на 08.06.2015 г. от 14:00 часа в гр. София ул. "20-ти април" 6 ап.1, за обсъждане и приемане на отчет 2013.

Поканата за Общото събрание на "Интерсолар Варна" АД за 08.06.2015 г. е обявена в Търговския регистър. Всички необходими материали във връзка с Общото събрание на "Интерсолар Варна" АД са публикувани в Комисията по финансов надзор (e-register), Българска Фондова Борса (X3news) и на официалния ни сайт (www.intersolar.isu.bg).

 

  Дата на публикацията: 03.05.2015г.

 
:: Интерсолар Варна АД ::  
ОБЩО СЪБРАНИЕ 2014г.
 
 
Общо събрание за приемане на отчет 2012 Интерсолар Варна Управителният съвет на "Интерсолар Варна" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно Общото събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2014 г. от 14:00 часа в гр. София ул. "20-ти април" 6 ап.1, за обсъждане и приемане на отчет 2013.

Поканата за Общото събрание на "Интерсолар Варна" АД за 30.06.2013 г. е обявена в Търговския регистър. Всички необходими материали във връзка с Общото събрание на "Интерсолар Варна" АД са публикувани в Комисията по финансов надзор (e-register), Българска Фондова Борса (X3news) и на официалния ни сайт (www.intersolar.isu.bg).

 

   Дата на публикацията: 23.05.2014г. 

 
:: Интерсолар Варна АД ::  
  ОБЩО СЪБРАНИЕ 2013г.
 
 
Общо събрание за приемане на отчет 2012 Интерсолар Варна Управителният съвет на "Интерсолар Варна" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно Общото събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2013 г. от 14:00 часа в гр. София ул. "20-ти април" 6 ап.1, за обсъждане и приемане на отчет 2012.

Поканата за Общото събрание на "Интерсолар Варна" АД за 30.06.2013 г. е обявена в Търговския регистър с входящ номер 20130528122900. Всички необходими материали във връзка с Общото събрание на "Интерсолар Варна" АД са публикувани в Комисията по финансов надзор (e-register), Българска Фондова Борса (X3news) и на официалния ни сайт (www.intersolar.isu.bg).

 

    Дата на публикацията: 21.05.2013г.