:: Интерсолар Варна АД ::  
  ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
 
 
Годишни финансови отчети на "Интерсолар Варна" АД за 2011 г. :

 

Финансови отчети на "Интерсолар Варна" АД (pdf)

Годишен финансов отчет 2011 г. (pdf)

Приложение към годишен финансов отчет 2011г. (pdf)

 

Additional information